Base
Họ Tên

Nhật Khánh

Giới tính

Nữ

Ngày sinh

01/01/1995