Base
Họ Tên

Nguyễn Minh Hoàng

Giới tính

Nam

Ngày sinh

02/01/1991