Blog Archives

Giới thiệu Logical Volume Manager (LVM) trong Linux

LVM là gì? LVM (Logical Volume Manager) là một kỹ thuật cho phép tạo ra các vùng không gian đĩa cứng ảo khiến cho việc thay đổi dung lượng dễ dàng hơn. LVM giúp bạn: Nới rộng hoặc thu hẹp không gian lưu trữ mà không cần phải chia lại partition …

Đọc thêm »

Làm việc với thư mục trong Linux bằng lệnh

Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các lệnh làm việc với thư mục trong Linux bao gồm: pwd, cd, ls, mkdir và rmdir. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về: Đường dẫn tuyệt đối. Đường dẫn tương đối. Chức năng tự động hoàn thành đường dẫn. Đầu tiên mình …

Đọc thêm »

Chuyển hướng input/output và pipes trong Linux

Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chuyển hướng các dòng dữ liệu (stream) trong Linux. Bao gồm input, output, error và đường ống (pipes). stdin, stdout, và stderr. Bash shell trong Linux có 3 dòng dữ liệu (stream) cơ bản đó là stdin (0), stdout (1) …

Đọc thêm »

Làm quen với các lệnh lọc dữ liệu trong Linux

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các lệnh lọc dữ liệu trong Linux. Thường các lệnh này được sử dụng kèm với pipes (trong bài hôm trước đã đề cập). Việc học các lệnh này có vẻ khô khan nhưng thực sự rất cần thiết cho công việc …

Đọc thêm »