Blog Archives

Giới thiệu Logical Volume Manager (LVM) trong Linux

Bài viết này là bài thứ 5 trong Series: Tự học Linux cơ bản. LVM là gì? LVM (Logical Volume Manager) là một kỹ thuật cho phép tạo ra các vùng không gian đĩa cứng ảo khiến cho việc thay đổi dung lượng dễ dàng hơn. LVM giúp bạn: Nới rộng …

Đọc thêm »

Làm việc với thư mục trong Linux bằng lệnh

Bài viết này là bài thứ 7 trong Series: Tự học Linux cơ bản.Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các lệnh làm việc với thư mục trong Linux bao gồm: pwd, cd, ls, mkdir và rmdir. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về: Đường dẫn tuyệt đối. Đường dẫn …

Đọc thêm »

Chuyển hướng input/output và pipes trong Linux

Bài viết này là bài thứ 9 trong Series: Tự học Linux cơ bản. Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chuyển hướng các dòng dữ liệu (stream) trong Linux. Bao gồm input, output, error và đường ống (pipes). stdin, stdout, và stderr. Bash shell trong Linux …

Đọc thêm »