Trang chủ / Trang 2

Blog Archives

Bài 12: Dịch vụ DNS (Domain Name System)

DNS là gì? Như các bạn đã biết mỗi máy tính trên hệ thống mạng được xác định bằng địa chỉ IP. Tuy nhiên, việc nhớ một dãy số thì khó khăn hơn là nhớ một cái tên. Chính vì vậy nên chúng ta mới cần đến dịch vụ DNS. …

Đọc thêm »

Bài 13: Cấu hình DNS server đơn giản

Giới thiệu. Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về DNS là gì và một số khái niệm chung. Hôm nay mình sẽ trình bày cách thức thiết lập một DNS server đơn giản. Ở mức độ đơn giản thì chúng ta có thể sử dụng cho mạng …

Đọc thêm »

Bài 14: Cài đặt DHCP server trên Ubuntu 16.04 LTS

Giới thiệu. Ở bài trước chúng ta đã cài đặt và cấu hình thành công DNS server cho mô hình doanh nghiệp nhỏ. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách cấu hình DHCP server để cấp phát địa chỉ IP tự động cho các máy client trong mạng doanh …

Đọc thêm »