Blog Archives

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS

Bài viết này là bài thứ 2 trong Series: Quản trị Ubuntu Server 16.04 LTS. Giới thiệu. 1. Ubuntu là gì? Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở miễn phí được xây dựng dựa trên Debian GNU/Linux. Điều đó có nghĩa là mọi người đều được tự do …

Đọc thêm »

Bài 6: Cấu hình mạng cho Ubuntu server 16.04 LTS

Bài viết này là bài thứ 6 trong Series: Quản trị Ubuntu Server 16.04 LTS.Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình mạng (network) cho Ubuntu server 16.04 LTS. Một phần thiết yếu của cuộc sống. Linux mà có mạng internet thì như cá gặp nước …

Đọc thêm »

Bài 7: File Types và Permissions trong Linux

Bài viết này là bài thứ 7 trong Series: Quản trị Ubuntu Server 16.04 LTS.Giới thiệu. Trong bài này mình sẽ trình bày về các loại file (file types) và phân quyền trên file (file permissions) trong hệ thống Linux. Đây là một phần cơ bản và rất quan trọng …

Đọc thêm »

Bài 8: Tìm hiểu về User và Group trong Linux

Bài viết này là bài thứ 8 trong Series: Quản trị Ubuntu Server 16.04 LTS.Giới thiệu. Khái niệm User dùng để định danh cho một người dùng trong hệ thống. Và Group là tên định danh cho một nhóm người dùng có cùng một đặc điểm nào đó. Một group …

Đọc thêm »