Trang chủ / Internet (Trang 7)

Internet

Download video, playlist trên youtube với youtube-dl

Giới thiệu youtube-dl là một chương trình dòng lệnh để tải video từ YouTube.com và một vài trang web khác. Phần mềm yêu cầu cài sẵn Python (2.6, 2.7, hoặc 3.2+) trên hệ điều hành Linux. Đối với hệ điều hành Windows tất cả đã được đóng gói trong file .exe. Vì …

Đọc thêm »