Windows 7 Enterprise SP1

  • Phiên bản 64 bit (x64):

Fshare: https://www.fshare.vn/file/75TGJ2FPW97Z

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1[/box]

  • Phiên bản 32 bit (x86):

Fshare: https://www.fshare.vn/file/6NFX5MG5ZDIA

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C[/box]

Windows 7 Professional SP1

  • Phiên bản 64 bit (x64):

Fshare: https://www.fshare.vn/file/DOZQDB915C1R

Google Drive: https://goo.gl/PZWibq

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58 [/box]

  • Phiên bản 32 bit (x86):

Fshare: https://www.fshare.vn/file/R8KVF7INH79F

Google Drive: https://goo.gl/TVm3as

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928 [/box]

Windows 7 Home Premium SP1

  • Phiên bản 64 bit (x64):

Fshare: https://www.fshare.vn/file/PAZV7Z6K4K71

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9[/box]

  • Phiên bản 32 bit (x86):

Fshare: https://www.fshare.vn/file/MLWE3VVKT9HF

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC[/box]

0 Bình luận

Gửi phản hồi

Đăng nhập bằng tài khoản của bạn

hoặc    

Quên thông tin của bạn?

Create Account