Giới thiệu.

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn link download tất cả các phiên bản Windows 10 version 1703 cập nhật tháng 4/2017. Các file iso cam kết là sạch sẽ không thêm phần mềm độc hại. Các bạn nên kiểm tra lại mã checksum để đảm bảo nhé.

Download.

1. Multiple Editons (Professional & Home).

  • Phiên bản 32 bit (x86):

[button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/WnvAkv” icon=”” target=”true”]Google Drive[/button] [button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/UUWT9b” icon=”” target=”true”]Fshare.vn[/button]

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]SHA1: 1AF7B5B5914B718C3F2F6E58907F51C36F8A03C1[/box]

  • Phiên bản 64 bit (x64):

[button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/yUB9hd” icon=”” target=”true”]Google Drive[/button] [button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/sTh6Mc” icon=”” target=”true”]Fshare[/button]

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]”SHA1: CE8005A659E8DF7FE9B080352CB1C313C3E9ADCE” [/box]

2. Enterprise.

  • Phiên bản 32 bit (x86):

[button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/XXEasC” icon=”” target=”true”]Google Drive[/button] [button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/5fgfhG” icon=”” target=”true”]Fshare[/button]

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]”SHA1: DE7F15A1DE19BD9507B5B5693E3F56D10F662864″ [/box]

  • Phiên bản 64 bit (x64):

[button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/swT9Dv” icon=”” target=”true”]Google Drive[/button] [button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/2Hx3FS” icon=”” target=”true”]Fshare[/button]

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]”SHA1: 77D5E7C91B5DBBEE410FB6C57CB944238BF7176A” [/box]

3. Education.

  • Phiên bản 32 bit (x86):

[button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/bnLSgi” icon=”” target=”true”]Google Drive[/button]

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]”SHA1: 0DEC4D66434C7A2BC7BC7DFAEB3E8000FA8AE334″ [/box]

  • Phiên bản 64 bit (x64):

[button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/yUDI5m” icon=”” target=”true”]Google Drive[/button] [button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/gUqfua” icon=”” target=”true”]Fshare[/button]

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]”SHA1: FDC69E1C3E588A8B96FA9AAD8F82458522E59365″ [/box]

4. Home Single Language.

  • Phiên bản 32 bit (x86):

[button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/qWJ4kf” icon=”” target=”true”]Google Drive[/button] [button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/HzqQKm” icon=”” target=”true”]Fshare[/button]

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]”SHA1: 7F83C37094B897194242F19273F0D29DC9F56458″ [/box]

  • Phiên bản 64 bit (x64):

[button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/QqoD4n” icon=”” target=”true”]Google Drive[/button] [button color=”green” size=”medium” link=”https://goo.gl/Cf322T” icon=”” target=”true”]Fshare[/button]

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]”SHA1: 5148ADEEDE9D2BAF1DDF122F01FDBE8DD7F6466D” [/box]

0 Bình luận

Gửi phản hồi

Đăng nhập bằng tài khoản của bạn

hoặc    

Quên thông tin của bạn?

Create Account