Bài 5: Thiết lập cơ bản cho Ubuntu server 16.04 LTS

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về init processsystemd trong Ubuntu server 16.04 LTS. Bài này mình sẽ trình bày các thiết lập cơ bản nhất sau khi cài đặt xong hệ thống.

Thiết lập locale.

Locale (miền địa phương) được sử dụng bởi hệ thống Linux để xác định vị trí địa lý của máy chủ. Bạn cần thiết lập locale để có thể hiển thị đúng:

  • Đơn vị tiền tệ.
  • Định dạng thời gian ngày tháng năm.
  • Bảng mã cho chữ cái.
  • Và các yếu tố địa phương khác….

1. Các file cấu hình liên quan.

  • /etc/locale.gen : Liệt kê các locales. Nếu bạn muốn thêm locale nào thì uncomment nó và chạy lại lệnh locale-gen.

Ví dụ: Nội dung 10 dòng đầu tiên của file locale.gen.

  • /etc/default/locale : File này sẽ được thay đổi khi bạn sử dụng lệnh update-locale. Nếu muốn sử dụng locale nào thì bạn có thể sửa nội dung của file này.

Ví dụ: Nội dung file locale.

2. Hướng dẫn thay đổi locale.

Bước 1: Xem locale hiện tại bằng cách gõ lệnh:

hoặc lệnh.

Bước 2: Xem danh sách các locale đã được load bằng lệnh:

hoặc lệnh.

Bước 4: Load locale mà bạn muốn nếu như nó chưa được load sẵn bằng lệnh.

hoặc bạn có thể mở file /etc/locale.gen và uncomment dòng locale bạn muốn load sau đó gõ lệnh locale-gen.

Bước 5: Thay đổi locale bằng cách gõ lệnh.

hoặc bạn có thể mở file /etc/default/locale và thêm dòng LANG=<locale mà bạn muốn>.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Theo ý kiến cá nhân của mình thì trên Ubuntu Server chúng ta cứ để locale là en_US nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vì chúng ta cũng chẳng cần thiết phải xem tiếng Việt trên command line. Hoặc cũng không cần xem định dạng ngày tháng bằng tiếng Việt.[/box]

Thiết lập hostname.

Để thay đổi tên của máy chủ chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xem thông tin tên máy chủ hiện tại bằng lệnh

Bước 2: Đổi tên máy chủ thành tên mình muốn bằng lệnh:

Hoặc các bạn có thể thay đổi nội dung của file /etc/hostname và file /etc/hosts cũng được.

Thiết lập ngày giờ hệ thống.

Bước 1: Xem ngày giờ hệ thống hiện tại.

Bước 2: Xem tất cả timezones .

Bước 3: Thiết lập timezone của bạn.

Bước 4: Chọn thiết lập giờ hệ thống theo chuẩn quốc tế UTC.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Các bạn có thể xem thêm định nghĩa giờ UTC tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Giờ_Phối_hợp_Quốc_tế phân biệt với ICTIndochina Time [/box]

Trước đây thì chúng ta sử dụng dịch vụ ntpd (Network Time Protocol Daemon) để đồng bộ hoá thời gian từ các time server trên internet. Tuy nhiên kể từ Ubuntu 16.04 dịch vụ ntpd sẽ không được sử dụng nữa, thay vào đó là systemd-timesyncd.service.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái hoạt động của nó bằng lệnh:

File cấu hình của systemd-timesyncd.service nằm ở /etc/systemd/timesyncd.conf. Trong file cấu hình này các bạn có thể thêm các time server từ http://www.pool.ntp.org/zone/asia nếu muốn. Mặc định thì hệ thống sẽ sử dụng time server của Ubuntu.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Đối với các bạn đã sử dụng Linux từ trước và quen với việc sử dụng ntpd. Thì các bạn có thể tự cài đặt ntpd để sử dụng. Feel free to do it! Nhưng theo mình thấy thì không cần thiết cứ học cái mới đi :)[/box]

Xem video hướng dẫn.

1 Bình luận
  1. duongcuong96 2 năm trước

    Đây rồi :3, hóng mãi series này !, tks tác giả 😀

Gửi phản hồi

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account