Làm việc với thư mục trong Linux bằng lệnh

Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các lệnh làm việc với thư mục trong Linux bao gồm: pwd, cd, ls, mkdirrmdir. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về:

  • Đường dẫn tuyệt đối.
  • Đường dẫn tương đối.
  • Chức năng tự động hoàn thành đường dẫn.

thumuclinux

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Học Linux mà không học sử dụng lệnh trong terminal… thì kỳ lắm. Trong series “Tự học Linux cơ bản” này mình sẽ trình bày những kiến thức cơ bản nhất về Linux. Nghĩa là bạn đi đâu và sử dụng distro nào thì nó cũng áp dụng được cả.[/box]

Đầu tiên mình muốn nhắc lại chút. Nếu bạn sử dụng Ubuntu Desktop như mình đã hướng dẫn ở bài 1. Phím tắt để mở terminal là Ctrl + alt + T. Còn nếu bạn sử dụng bất cứ distro nào khác thử tìm ứng dụng có tên là Terminal trong ô search ấy.

Lệnh pwd

Lệnh pwd (Print Working Directory) cho chúng ta biết vị trí hiện tại của mình. Tức mà mình đang đứng ở thư mục nào trong cây thư mục của Linux. Thông thường khi mở terminal lên mặc định là chúng ta đang ở thư mục home của chính mình.

Ví dụ: Mình login với user là hoang vào máy tính echip-laptop. Khi mở terminal lên mặc định mình sẽ đứng ở thư mục /home/hoang.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]Nếu bạn login bằng user root thì thư mục mặc định khi mở terminal lên là /root. Hãy nhớ là thư mục home của user root chính là /root chứ không phải là /home/root nhé.[/box]

Lệnh cd

Lệnh cd (Change Directory) cho phép chúng ta di chuyển đến thư mục khác.

Các bạn có thể sử dụng lệnh cd với các shortcut sau:

  • cd ~ trở về thư mục home của bạn ngay lập tức dù bạn đang ở đâu.
  • cd .. tới thư mục cha của thư mục hiện tại.
  • cd – đi tới thư mục mà bạn đã ở đó trước khi nhảy tới thư mục hiện tại.
  • cd . là tới thư mục hiện tại (nghe có vẻ buồn cười đang đứng đây rồi còn gì, nhưng mà nó có tác dụng trong trường hợp khác).

Đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối.

Đường dẫn tuyệt đối là đường dẫn mà khi bạn bắt đầu viết nó từ gốc với dấu /.

Ví dụ: Đường dẫn tuyệt đối tới thư mục home của mình là /home/hoang.

Đường dẫn tương đối là đường dẫn không bắt đầu với dấu /. Khi bạn không gõ đầy đủ đường dẫn bắt đầu từ dấu / thì hệ thống sẽ hiểu nơi bắt đầu là thư mục hiện tại.

Ví dụ: Mình đang đứng ở thư mục home của mình và muốn di chuyển tới thư mục Downloads nằm trong nó mình có thể dùng lệnh cd Downloads thay vì dùng lệnh cd /home/hoang/Downloads.

Chức năng tự động hoàn thành đường dẫn.

Linux cung cấp cho chúng ta chức năng tự động hoàn thành đường dẫn khá hữu ích. Ví dụ bạn chỉ nhớ được một hoặc vài ký tự đầu của thư mục bạn có thể gõ tab để nó tự động điền đầy đủ tên thư mục đó.

Lệnh ls

Lệnh ls (list) cho phép chúng ta liệt kê tất cả các file và folder có trong thư mục hiện hành. Lệnh ls có nhiều option đi kèm như:

  • ls -a hiển thị tất cả các file và folder kể cả các file và folder ẩn (file và folder có tên bắt đầu bằng dấu chấm “.”).
  • ls -l (chữ L chứ không phải số 1 hay chữ i) hiển thị thông tin đầy đủ hơn về các file và folder trong thư mục hiện hành.

Lệnh mkdir

Lệnh mkdir giúp chúng ta tạo thư mục trong thư mục hiện hành.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]Nếu bạn muốn tạo 3 cấp thư mục thì sử dụng thêm option -p. Ví dụ: mkdir -p folder1/folder2/folder3[/box]

Lệnh rmdir

Lệnh rmdir cho phép chúng ta xoá thư mục. Thêm option -p để xoá thư mục đó và các thư mục con trong nó.

Video hướng dẫn chi tiết

Tags:
0 Bình luận

Gửi phản hồi

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account